Johanssons Bröd i Sala är ett av de få fullsortimentsbagerier som finns kvar i Sverige.